HP LaserJet 3055 All in One Printer - Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

background image

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

Zařízení může tisknout na hlavičkový papír a předtištěné formuláře, které snesou teplotu 200°C.

Poznámka

V případě tisku titulní stránky na hlavičkový papír a následujícího vícestránkového

dokumentu vložte hlavičkový papír do jednostránkového prioritního vstupního zásobníku
(zásobník 1) a standardní médium do hlavního vstupního zásobníku (zásobník 2). Zařízení
automaticky tiskne nejprve na média vložená do jednostránkového prioritního vstupního
zásobníku.

204

Kapitola 11 Postup ...

CSWW