HP LaserJet 3055 All in One Printer - Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

1.

Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např.
hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou nahoru a dolním okrajem dopředu.

Do všech ostatních zásobníků vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem
směrem k zadní části zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte papír s vyšší gramáží než 105 g/m

2

. Mohlo by dojít k jeho

uvíznutí v zařízení.

2.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

3.

V systému Windows klepněte na kartě Úpravy na možnost Tisk na obě strany.

4.

Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní připraveno k tisku na obě strany papíru.