HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vytvoření, úpravy a odebrání cílových umístění

background image

Vytvoření, úpravy a odebrání cílových umístění

1.

Ve skupině programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování, spustí se program Skenování
HP LaserJet.

Poznámka

Stisknutím tlačítka Spustit skenování na ovládacím panelu zařízení také

spustíte program Skenování HP LaserJet.

2.

V rozevírací nabídce vyberte akci, kterou chcete použít, a dále postupujte podle pokynů na
obrazovce.

Vytvořit nový cíl. Umožňuje nastavit nové cílové umístění pomocí průvodce nastavením.

Upravit stávající cíl. Umožňuje vybrat již nastavené cílové umístění a pomocí průvodce
nastavením provést u tohoto cílového umístění změny.

Odstranit cíl. Umožňuje vybrat nastavené cílové umístění a odstranit toto cílové umístění po
potvrzení odstranění.

CSWW

Skenování: Postup ...

235