HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování do složky

background image

Skenování do složky

Chcete-li skenovat do složky pomocí tlačítka

Skenovat do

na ovládacím panelu zařízení, postupujte

podle následujících pokynů.

Poznámka

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být složka před použitím

nastavena na kartě Skenovat do. Další informace naleznete v části

Programování tlačítka

Skenovat do na zařízení

.

1.

Předlohy, které chcete skenovat, vložte lícem nahoru a horní stranou napřed do vstupního
zásobníku ADF a nastavte vodící lišty média do správné polohy.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte složku.

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit skenování

nebo . Dokument je skenován do souboru, který je poté

uložen do složky zvolené v kroku 3.

236

Kapitola 11 Postup ...

CSWW