HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování do elektronické pošty

background image

Skenování do elektronické pošty

Skenování do elektronické pošty je podporováno u aplikací Microsoft Outlook, Outlook Express a Lotus
Notes.

Poznámka

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být příjemce e-mailu

nastaven na kartě Skenovat do. Další informace naleznete v části

Programování tlačítka

Skenovat do na zařízení

. V operačních systémech Macintosh lze tuto funkci nastavit na kartě

Sledování zařízení. Další informace naleznete v nápovědě online programu Správce HP.

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém
místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte příjemce elektronické pošty.

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit skenování

nebo . Skenovaný obrázek se připojí ke zprávě elektronické

pošty, která se poté automaticky odešle zvolenému příjemci elektronické pošty.