HP LaserJet 3055 All in One Printer - Použití funkce Skenování HP LaserJet

background image

Použití funkce Skenování HP LaserJet

1.

Ve skupině programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování, spustí se program Skenování
HP LaserJet.

Poznámka

Stisknutím tlačítka Spustit skenování na ovládacím panelu zařízení také

spustíte program Skenování HP LaserJet.

2.

Zvolte akci, kterou chcete provést.

Vyberte cílové umístění, ihned započne skenování.

Vyberte možnost Skenovat po zobrazení dotazu na nastavení, tím zajistíte, že před
zahájením skenování bude zobrazena možnost dalších nastavení.

Vybráním možnosti Nastavit zařízení můžete nastavit tlačítko Skenovat do.

3.

Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Možnost OK by měla označovat akci, kterou chcete provést.