HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurace přímo připojeného sdíleného zařízení (tisk v režimu klient-server)

background image

Konfigurace přímo připojeného sdíleného zařízení (tisk v režimu klient-server)

V této konfiguraci je zařízení připojeno k počítači kabelem USB, počítač je připojen do sítě a sdílí zařízení
s ostatními počítači.

1.

Do počítače vložte disk CD dodaný s tímto zařízením. Pokud jste zařízení již nakonfigurovali,
spusťte instalaci softwaru klepnutím na tlačítko Instalovat software. Pokud se instalace softwaru
nespustí, vyhledejte na disku CD soubor hpsetup.exe a poklepejte na něj.

2.

Klepněte na možnost Instalovat software pro HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom .

3.

Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Další.

4.

V okně Aktualizace instalace klepněte na tlačítko Ano a vyhledejte aktualizace instalačního
softwaru na webu.

5.

V systému Windows 2000 vyberte v okně Možnosti instalace příslušnou možnost instalace.
Společnost Hewlett-Packard doporučuje uživatelům, aby použili typickou instalaci, pokud operační
systém tuto možnost podporuje.

6.

V okně Licenční smlouva si přečtěte licenční smlouvu, vyznačte, že s podmínkami souhlasíte, a
potom klepněte na tlačítko Další.

7.

V systému Windows 2000 vyberte v okně Rozšířené možnosti HP, zda chcete použít rozšířené
možnosti, a potom klepněte na tlačítko Další.

8.

V okně Cílová složka vyberte cílovou složku a klepněte na tlačítko Další.

9.

V okně Připraveno k instalaci spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Další.

Poznámka

Chcete-li některá nastavení změnit, klepněte místo na tlačítko Další na tlačítko

Zpět. Vrátíte se do předcházejících oken a můžete nastavení změnit.

10.

V okně Typ připojení vyberte možnost Přímo k počítači a klepněte na tlačítko Další.

11.

Připojte kabel USB.

12.

Čekejte, dokud proces instalace neskončí.

13.

Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko Start, zvolte příkaz Nastavení a klepněte na
položku Tiskárny.

Na hlavním panelu systému Windows XP klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz
Ovládací panely a potom poklepejte na ikonu Tiskárny a faxy.

14.

V zobrazeném dialogovém okně klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a vyberte možnost
Sdílení.

15.

Vyberte možnost Sdílet tiskárnu. V případě potřeby zadejte název zařízení. Potom klepněte na
tlačítko OK.

238

Kapitola 11 Postup ...

CSWW