HP LaserJet 3055 All in One Printer - Nastavení hesla pro práci v síti

background image

Nastavení hesla pro práci v síti

Heslo pro práci v síti lze nastavit z panelu HP ToolboxFX.

1.

Otevřete panel HP ToolboxFX a klepněte na možnost Nastavení zařízení.

2.

Klepněte na kartu Nastavení sítě.

Poznámka

Pokud již existuje síťové heslo zařízení, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte

heslo a klepněte na tlačítko Použít.

3.

Klepněte na tlačítko Heslo.

4.

Do pole Heslo zadejte heslo, které chcete nastavit. Do pole Potvrdit heslo zadejte pro potvrzení
stejné heslo.

5.

Heslo uložte klepnutím na tlačítko Použít.

CSWW

Síť: Postup ...

239