HP LaserJet 3055 All in One Printer - Zadání textu z ovládacího panelu

background image

Zadání textu z ovládacího panelu

Při zadávání informací pomocí alfanumerických tlačítek a tlačítek

<

a

>

na ovládacím panelu zařízení

postupujte podle následujících pokynů:

Čísla: Chcete-li zadávat čísla, stiskněte příslušná alfanumerická tlačítka.

Písmena: Pokud chcete zadávat písmena, je třeba alfanumerická tlačítka stisknout opakovaně,
dokud se neobjeví požadované písmeno. (Pokud je například první písmeno, které chcete zadat,
písmeno C, stiskněte opakovaně tlačítko

2

, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí

písmeno C.)

Interpunkční znaménka: Chcete-li zadat interpunkční znaménka, stiskněte opakovaně tlačítko

*

, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí požadovaný znak.

Mezery: Po zadání jakéhokoli znaku za něj lze zadat mezeru. To provedete tak, že dvakrát
stisknete tlačítko

>

. Kurzor se pak přesune na pozici za mezerou.

Chyby: V případě, že se při zadávání znaků zmýlíte, smažte nesprávně zadaný znak pomocí
tlačítka

<

a následně zadejte znak správně.

Poznámka

Další informace o znacích na ovládacím panelu získáte v části

Použití ručního

vytáčení

.

222

Kapitola 11 Postup ...

CSWW