HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstranění všech položek z telefonního seznamu

background image

Odstranění všech položek z telefonního seznamu

V případě potřeby můžete ze zařízení odstranit všechny naprogramované volby rychlého vytáčení,
rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení.

UPOZORNĚNÍ

Jakmile volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení

odstraníte, nelze je již obnovit.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Odstranit vše a pak stiskněte tlačítko .

5.

Stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.

Pokyny pro vytvoření nového seznamu skupin pomocí panelu HP ToolboxFX naleznete v části

Telefonní

seznam faxu

.