HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odesílání faxu ze zařízení

background image

Odesílání faxu ze zařízení

1.

Vytočte číslo pomocí alfanumerických tlačítek na ovládacím panelu zařízení.

Pokud je volanému číslu přiřazeno rychlé tlačítko, stiskněte je.

-nebo-

Pokud je volanému číslu přiřazena volba rychlého vytáčení, stiskněte tlačítko

Telefonní seznam

,

pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu a stiskněte tlačítko .

2.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na
skleněnou desku skeneru.

Pokud skenujete ze skleněné desky skeneru, vyberte po zobrazení zprávy Odeslat ze skla?
1=Ano 2=Ne
možnost ANO a potom stiskněte tlačítko .

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

.

Až poslední stránka faxu projde zařízením, můžete začít odesílat jiný fax, kopírovat nebo skenovat.

Často používaným faxovým číslům lze přiřadit rychlé tlačítko nebo volbu rychlého vytáčení. Další
informace naleznete v částech

Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých

tlačítek

a

Rychlé programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

. Máte-li k dispozici

elektronické telefonní seznamy, pravděpodobně je budete moci použít k výběru příjemců. Elektronické
telefonní seznamy se vytvářejí pomocí softwaru jiných výrobců.

CSWW

Fax: Postup ...

205