HP LaserJet 3055 All in One Printer - Import kontaktů z jiného zdroje

background image

Import kontaktů z jiného zdroje

Telefonní seznam faxu ze použít k přidávání a odstraňování jednotlivců nebo skupin na seznam
rychlého vytáčení, k importu telefonních seznamů z nejrůznějších zdrojů a k aktualizaci a údržbě
seznamu kontaktů.

Chcete-li přidat do seznamu rychlého vytáčení jeden kontakt, zaškrtněte políčko vedle čísla, pro
které chcete zadat rychlé vytáčení. V okně Jméno kontaktu zadejte jméno kontaktu. V okně
Faxové číslo zadejte faxové číslo. Klepněte na možnost Přidat/Upravit.

Chcete-li přidat do seznamu rychlého vytáčení skupinu kontaktů, zaškrtněte políčko vedle čísla,
pro které chcete zadat rychlé vytáčení. Klepněte na možnost Nová skupina/Upravit skupinu.
Poklepejte na jméno kontaktu v seznamu na levé straně, kontakt se přesune do seznamu skupiny
vpravo. Případně můžete vybrat jméno na levé straně a klepnutím na příslušnou šipku přesunout
tento kontakt do seznamu skupiny vpravo. Tyto dvě metody můžete použít také pro přesouvání
kontaktů z pravé strany na levou. Po vytvoření skupiny zadejte v okně Název skupiny název
skupiny a poté klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li upravit existující záznam rychlého vytáčení jednotlivce, klepněte kdekoli na řádek
obsahující název kontaktu, tím tento řádek vyberete. Pak zadejte změny do příslušných oken a
klepněte na tlačítko Přidat/Upravit. Změny můžete provést také přímo v adresáři telefonního
seznamu klepnutím na příslušný záznam a zadáním požadovaných změn. Zkontrolujte, zda ve
sloupci Vybrat není zaškrtnutí.

Chcete-li upravit existující záznam rychlého vytáčení skupiny, klepněte kdekoli na řádek obsahující
název skupiny, tím tento řádek vyberete. Pak klepněte na tlačítko Nová skupina/Upravit
skupinu
. Proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK. Změny v názvu skupiny můžete
provést také přímo v adresáři telefonního seznamu klepnutím na příslušný záznam a zadáním
požadovaných změn. Zkontrolujte, zda ve sloupci Vybrat není zaškrtnutí.

Chcete-li ze seznamu rychlého vytáčení odstranit záznam, vyberte příslušnou položku a klepněte
na tlačítko Odstranit.

Chcete-li záznamy rychlého vytáčení přesunout, vyberte záznam a klepněte na tlačítko
Přesunout nebo vyberte možnost Přesunout a poté v dialogovém okně určete příslušný záznam.
Vyberte možnost Další prázdný řádek nebo zadejte číslo řádku, kam chcete záznam přesunout.

218

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

Poznámka

Pokud zadáte řádek, který je obsazený, nový záznam přepíše původní

záznam na tomto řádku.

Chcete-li importovat kontakty z telefonního seznamu v programu Lotus Notes, Outlook nebo
Outlook Express, klepněte na tlačítko Import telefonního seznamu. Vyberte požadovaný
program, přejděte k příslušnému souboru a klepněte na tlačítko OK. Můžete také vybrat jednotlivé
záznamy z telefonního seznamu a neimportovat celý telefonní seznam.

Chcete-li vybrat všechny záznamy v seznamu rychlého vytáčení, klepněte na záhlaví sloupce
Vybrat.

Můžete zadávat číslice, ale také tyto znaky platné pro faxová čísla:

(

)

+

-

*

#

R

W

.

,

<mezera>

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.

Další informace o faxech najdete v části

Fax

.

CSWW

Fax: Postup ...

219