HP LaserJet 3055 All in One Printer - Používání zařízení

background image

Používání zařízení

Uživatelská příručka – podrobné informace o používání zařízení a řešení potíží. Tato příručka se
nachází na disku CD dodaném se zařízením. Je také dostupná pomocí softwaru HP ToolboxFX.

K dispozici je také webová uživatelská příručka (ve formátu HTML). Přejděte na příslušnou webovou
stránku:

www.hp.com/support/lj3050

www.hp.com/support/lj3052

www.hp.com/support/lj3055

www.hp.com/support/lj3390

www.hp.com/support/lj3392

Poznámka

Po připojení klepněte na možnost Příručky.

Nápověda — Každá softwarová součást obsahuje informace o možnostech zařízení, které jsou
dostupné v rámci této softwarové součásti. Soubor nápovědy zobrazíte otevřením nápovědy v rámci
dané softwarové součásti.