HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výměna tiskové kazety

background image

Výměna tiskové kazety

Výměna tiskové kazety

1.

Otevřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

2.

Uchopte úchyt tiskové kazety a vytáhněte ji v přímém směru ven ze zařízení. Přečtěte si informace
o recyklaci uvnitř balení tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

3.

Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu, odstraňte z tiskové kazety oranžový kryt a potom vytáhněte
přímo ven oranžové poutko, abyste odstranili ochrannou pásku.

CSWW

Další: Postup ...

251

background image

4.

Zasuňte kazetu do zařízení, až zapadne pevně na své místo.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

Zavřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

UPOZORNĚNÍ

Při znečištění oděvu tonerem použijte k očištění čistý hadřík. Znečištěné věci

vyperte ve studené vodě. Horká voda zapustí toner do látky.

252

Kapitola 11 Postup ...

CSWW