HP LaserJet 3055 All in One Printer - Používání sešívačky

background image

Používání sešívačky

Mechanismus sešívačky aktivujete vložením média do sešívačky.

Sešítí média pomocí sešívačky

1.

Do štěrbiny ve dvířkách sešívačky můžete vložit až 20 listů média (80 g/m

2

). Pokud vkládáte

médium o vyšší gramáži než 80 g/m

2

, musíte vložit méně listů.

UPOZORNĚNÍ

Sešívačku nepoužívejte pro sešívání plastů, kartonu nebo dřeva. Při

pokusu o sešití těchto materiálů může dojít k poškození sešívačky.

Poznámka

Překročením povolené kapacity může způsobit uvíznutí médií nebo k

poškození sešívačky.

2.

Počkejte, až sešívačka sešije listy k sobě. Po vložení médií až na doraz do štěrbiny sešívačky by
tato média měla spustit mechanismus sešívačky.

CSWW

Další: Postup ...

245

background image

3.

Vyjměte sešitá média ze štěrbiny.

Poznámka

Pokud po sešití nemůžete média vyjmout, opatrně otevřete dvířka sešívačky

a dokument vytáhněte.

246

Kapitola 11 Postup ...

CSWW