HP LaserJet 3055 All in One Printer - Příjem upozornění o docházejícím toneru ze zařízení na počítači (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Příjem upozornění o docházejícím toneru ze zařízení na počítači (HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom)

Pomocí panelu HP ToolboxFX nastavte zařízení tak, aby při nedostatku toneru v tiskové kazetě vysílalo
do počítače automaticky upozornění.

1.

Otevřete panel HP ToolboxFX a klepněte na kartu Upozornění.

2.

Klepněte na stránku Nastavit upozornění o stavu.

3.

Vyberte možnost Zapnout upozornění, dále vyberte možnost Když v tiskové kazetě HP došel
toner nebo je instalována kazeta jiného výrobce
a možnost Jako okno se zprávou.

4.

Klepněte na tlačítko Použít.

CSWW

Další: Postup ...

243