HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstranění uvíznutého média z přímé výstupní dráhy papíru (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Odstranění uvíznutého média z přímé výstupní dráhy papíru (HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v přímé výstupní dráze média, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutých médií nepoužívejte ostré objekty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození vzniklá ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

HP LaserJet 3390/3392

Poznámka

Nemůžete-li médium uchopit do ruky, proveďte postup popsaný v části

Oblast

tiskové kazety

.

CSWW

Další: Postup ...

259

background image

4.

Zavřete zadní výstupní dvířka.

HP LaserJet 3390/3392

Poznámka

Tlakové páčky se automaticky zavřou při zavření zadních výstupních dvířek.

260

Kapitola 11 Postup ...

CSWW