HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů

background image

Odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů

Příležitostně mohou média během úloh kopírování, skenování nebo faxování uvíznout v zařízení.

Na uvíznutí média vás upozorní zpráva Uvíznutí dokumentu v podavači. Odstraňte uvíznutí a znovu
vložte dokument.
, která se zobrazí na displeji ovládacího panelu zařízení.

Do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů jsou nesprávně vložena média nebo
je tento zásobník přeplněný. Další informace naleznete v části

Vkládání dokumentů při faxování,

kopírování a skenování

.

Média nevyhovují specifikacím společnosti HP, jako je například formát a typ. Další informace
naleznete v části

Technické údaje médií

.

Odstranění médií uvíznutých v automatickém podavači dokumentů zařízení HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom

1.

Otevřete kryt ADF.

Poznámka

Zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná páska z vnitřku podavače ADF.

2.

Odstraňte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru. Zvedejte dva úchyty oběma rukama, dokud kryt
neuvolníte. Otočte a vytáhněte kryt a odložte jej stranou.

3.

Zvedněte zelenou páčku a otáčejte záchytným mechanismem, dokud ho neotevřete.

264

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

4.

Opatrně vyjměte list papíru, aniž byste ho roztrhli. Pokud cítíte odpor, přejděte k dalšímu kroku.

5.

Otevřete víko ADF a opatrně médium oběma rukama uvolněte.

6.

Uvolněné médium jemně vytáhněte v naznačeném směru.

7.

Zavřete víko skleněné desky skeneru.

8.

Posuňte zelenou páčku do dolní polohy.

CSWW

Další: Postup ...

265

background image

9.

Vraťte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru podle obrázku na původní místo. Zatlačte na oba úchyty
směrem dolů, až kryt zapadne na své místo. Namontujte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru
správně, jinak může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

10.

Zavřete víko podavače ADF.