HP LaserJet 3055 All in One Printer - Zmenšování a zvětšování kopií

background image

Zmenšování a zvětšování kopií

Zařízení umožňuje zmenšit kopie až na 25 % původní velikosti nebo je zvětšit až na 400 % původní
velikosti.

Nastavení zvětšení nebo zmenšení

Předloha = 100 %

Legal > Letter = 78 %

Legal > A4 = 83 %

A4 > Letter = 94 %

Letter > A4 = 97 %

Celá strana = 91 %

Přizpůsobit na stránku (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

2 strany na list

4 strany na list

Vlastní: 25-400 %

Poznámka

Používáte-li nastavení Přizpůsobit na stránku, kopírujte pouze ze skleněné desky

skeneru.

Používáte-li nastavení 2 strany na list nebo 4 strany na list, kopírujte pouze z automatického
podavače dokumentů. Po zvolení možnosti 2 strany na list nebo 4 strany na list je také nutné
zvolit orientaci stránky (na výšku nebo na šířku).