HP LaserJet 3055 All in One Printer - Kopírování

background image

Kopírování

Spuštění úlohy kopírování

Zrušení úlohy kopírování

Nastavení kvality kopií

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)

Zmenšování a zvětšování kopií

Změna počtu kopií

Změna nastavení kompletování kopií

Kopírování na média různých typů a formátů

Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3052/3055 vše v jednom)

Kopírování dokumentů pomocí automatického oboustranného (duplexního) tisku (HP LaserJet
3390/3392 vše v jednom)

Změna výběru zásobníku (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Kopírování fotografií a knih (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Zobrazení nastavení kopírování (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Poznámka

Pokyny pro použití skleněné desky skeneru se nevztahují na zařízení HP LaserJet

3050 vše v jednom. U zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom použijte automatický podavač
dokumentů.

CSWW

115