HP LaserJet 3055 All in One Printer - Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3052)

background image

Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3052)

Prohlášení o shodě

podle ISO/NEC, příručka 22 a EN 45014
Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Názvy produktů:

HP LaserJet 3052

Předpisové číslo modelu

3)

BOISB-0405-02

Kazety s tonerem

Q2612A

Varianty výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje následujícím specifikacím:

Bezpečnost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 \ A11
IEC 60825-1:1993 + A1 +A2
EN 60825-1:1994 + A1 + A2 (výrobek třídy 1 Laser/LED)
GB4943-2001

Elektromagnetická
slučitelnost:

CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994+A1+A2 - třída B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1
EN 55024:1998+A1+A2
FCC název 47 CFR, část 15 třída B

2)

/ ICES-003, 4. vydání

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 89/336/EEC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a je označen příslušným
symbolem CE.

1) Výrobek byl testován s osobními počítači Hewlett-Packard s typickou systémovou konfigurací.

2) Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Při používání výrobku musí být splněny následující podmínky: (1) zařízení nesmí
vyvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno přijímat jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

3) Z důvodů zákonných nařízení bylo tomuto výrobku přiřazeno Předpisové modelové číslo. Nezaměňujte toto číslo s prodejním názvem
výrobku nebo číslem (čísly) výrobku.

Boise, Idaho 83713, USA

1. srpna 2005

Pouze pro otázky zákonných nařízení:

Kontakt v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australia

Kontakt v Evropě:

Vaše místní kancelář prodeje a služeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE /
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Německo, (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA, (Tel: 208-396-6000)

CSWW

Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3052)

397