HP LaserJet 3055 All in One Printer - Laser safety statement

background image

Laser safety statement

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví CRDH Správy výživy a léčiv USA zavedlo nařízení pro
laserové přístroje vyrobené po 1. srpnu 1976. Dodržování těchto nařízení je povinné u výrobků
prodávaných ve Spojených státech. Tiskárna je certifikována jako laserový výrobek „třídy 1“ normy
Radiation Performance Standard organizace U.S. Department of Health and Human Services (DHHS)
podle zákona z roku 1968 Radiation Control for Health and Safety Act.

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna ochrannými kryty a vnějším krytem, není
možné, aby laserový paprsek unikl v jakémkoli okamžiku při běžném uživatelském provozu.

VAROVÁNÍ!

Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které jsou odlišné od

postupů uvedených v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného
záření.