HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tiskový spotřební materiál HP LaserJet

background image

Tiskový spotřební materiál HP LaserJet

Tiskové kazety HP LaserJet lze snadno vrátit a recyklovat — bezplatně — u partnerů HP Planet.
Společnost Hewlett-Packard se zavázala poskytovat inovativní, vysoce kvatitní produkty a služby také
ve vztahu k životnímu prostředí od návrhu těchto produktů a jejich výroby až po distribuci, používání a
proces jejich recyklace. Dbáme na to, aby se všechny vrácené tiskové kazety HP LaserJet správně
recyklovaly a proměňovaly se na hodnotné plasty a kovy pro nové produkty a nevznikaly miliony tun
odpadu na skládkách. Tato kazeta bude recyklována a použita v nových materiálech, nebude vám tedy
vrácena zpět. Pokud se podílíte na programu HP Planet Partners, všechny vaše prázdné tiskové kazety
HP LaserJet jsou zodpovědně recyklovány. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí!

V mnoha zemích/oblastech může být tiskový spotřební materiál pro tento výrobek (například tisková
kazeta, válec) navrácen společnosti Hewlett-Packard, a to v rámci Programu společnosti Hewlett-
Packard pro navracení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu. Jednoduchý a bezplatný program
pro vracení je dostupný ve více než 35 zemích/oblastech. U každého balení tiskové kazety HP LaserJet
i u dalšího spotřebního materiálu jsou uvedeny vícejazyčné informace o tomto programu a příslušné
pokyny.

Informace o Programu navracení a recyklace tiskového spotřebního materiálu společnosti HP

Od roku 1992, nabízí společnost HP možnost bezplatného vrácení a recyklace spotřebního materiálu
HP LaserJet. V roce 2004 byl program HP Planet Partners pro spotřební materiál LaserJet dostupný
na 85 % světového trhu, kde se spotřební materiál HP LaserJet prodává. U většiny balení tiskových
kazet HP LaserJet jsou u instalačních pokynů přiloženy předplacené nálepky s předtištěnou adresou.
Štítky a krabice je také možno získat prostřednictvím této webové stránky:

http://www.hp.com/go/

recycle

Štítek použijte pouze k vrácení prázdných originálních tiskových kazet HP LaserJet. Nepoužívejte štítek
pro neoriginální kazety, znovu naplněné nebo repasované kazety nebo kazety, na které nebyla uznána
záruka. Tiskový spotřební materiál nebo jiné předměty nechtěně odeslané do programu HP Planet
Partners nelze vrátit zpět.

V roce 2004 bylo v rámci programu HP Planet Partners celosvětově recyklováno více než 10 milionů
tiskových kazet HP LaserJet. Toto rekordní číslo znamená 13 milionů kilogramů materiálů z tiskových
kazet, které neskončily na skládkách. V roce 2004 recyklovala společnost HP celosvětově v průměru
59 % tiskových kazet podle váhy, jedná se především o plasty a kovy. Plasty a kovy jsou používány k
výrobě nových produktů, jako jsou výrobky HP, plastové zásobníky a cívky. Zbývající materiál je
zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Vrácení v USA

Společnost HP podporuje s ohledem na životní prostředí hromadné vracení použitých kazet a
spotřebního materiálu. Jednoduše společně zabalte dvě nebo více kazet a použijte jednu předplacenou
nálepku UPS s předtištěnou adresou, která je dodávána v balení. Další informace v USA získáte na
telefonním čísle (1) (800) (340-2445) nebo na webovém serveru HP na adrese

http://www.hp.com/go/

recycle

.

Vrácení mimo USA

Zákazníci z jiných zemí/oblastí mohou získat další informace o dostupnosti Programu navracení a
recyklace tiskového spotřebního materiálu společnosti HP na webové adrese

http://www.hp.com/go/

recycle

.

Papír

V tomto zařízení je možné používat recyklovaný papír za předpokladu, že splňuje požadavky
specifikované v Příručce pro výběr tiskových médií tiskáren HP LaserJet. Tyto informace můžete nalézt

390

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

na webové adrese

www.hp.com/support/ljpaperguide

. S tímto produktem je vhodné použití

recyklovaného papíru podle normy EN12281:2002.

Omezení materiálu

V zářivce nebo ve skeneru tohoto výrobku HP je obsažena rtuť, která může po ukončení své životnosti
vyžadovat zvláštní zacházení.

Tento produkt HP obsahuje baterii, která může po ukončení své životnosti vyžadovat zvláštní zacházení.

Typ:

Pevný článek, který obsahuje litium fluorid uhlíku

Hmotnost:

Přibližně 1 gram

Umístění:

Na desce počítače formátovače (jedna baterie na produkt)

Výměnná:

Ne