HP LaserJet 3055 All in One Printer - Likvidace odpadu uživateli v domácnostech v Evropské unii

background image

Likvidace odpadu uživateli v domácnostech v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo na jeho balení indikuje, že produkt nesmí být při likvidaci začleněn do
běžného domácího odpadu. Jste zodpovědní za likvidaci již nepoužitelného zařízení jeho předáním na
určeném sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Samostatný sběr
a recyklace nepoužitelných zařízení při jejich likvidaci pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, že je
zařízení recyklováno zdravotně nezávadným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další informace
o tom, kde můžete odevzdat vysloužilé zařízení k recyklaci, získáte na místním úřadě, u společnosti
zajišťující u vás odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.