HP LaserJet 3055 All in One Printer - Informace o předpisech

background image

Informace o předpisech

Tato část obsahuje následující informace o předpisech:

Soulad s normou FCC

Program šetření životního prostředí

Zákon na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb (Spojené státy)

Požadavky IC CS-03

Prohlášení EU pro telekomunikační provoz

Prohlášení Nového Zélandu o telekomunikacích

Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 a 3050)

Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3052)

Prohlášení o bezpečnosti pro danou zemi/oblast

CSWW

387