HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna výchozího nastavení formátu skleněné desky

background image

Změna výchozího nastavení formátu skleněné desky

Toto nastavení určuje, jaký formát papíru je ze skleněné desky skeneru skenován při odesílání faxu ze
skeneru. Výchozí nastavení nastavené výrobcem závisí na zemi/oblasti, ve které jste zařízení zakoupili.

Změna výchozího nastavení formátu skleněné desky

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Vých. velikost skl. podložky a pak stiskněte

tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte správné nastavení formátu papíru: A4 nebo Letter.

6.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .