HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna nastavení opakovaného vytáčení

background image

Změna nastavení opakovaného vytáčení

Pokud se ze zařízení nepodaří odeslat fax, protože volaný faxový přístroj je obsazen nebo neodpovídá,
pokusí se zařízení opakovat vytáčení na základě možností opakování při obsazovacím tónu, opakování
při nereagování volané stanice a opakování při chybě komunikace. Tyto postupy použijte, chcete-li
uvedené možnosti zapnout nebo vypnout.

Změna možnosti opakovaného vytáčení obsazeného čísla

Pokud je tato možnost zapnuta, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě obsazeného
čísla. Možnost opakovaného vytáčení obsazeného čísla je ve výchozím nastavení konfigurována
výrobcem na hodnotu Zapnuto.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost V případe zaneprázdnění opakujte vytáčení. a pak

stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

Změna možnosti opakovaného vytáčení při nereagování volané stanice

Pokud je tato možnost zapnuta, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě, že přijímající
faxové zařízení neodpovídá. Možnost opakovaného vytáčení při nereagování volané stanice je ve
výchozím nastavení konfigurována výrobcem na hodnotu Vypnuto.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Opakujte volbu - nepřichází odpověď a pak stiskněte

tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

Změna možnosti opakovaného vytáčení při chybě komunikace

Pokud je tato možnost zapnuta, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě, že dojde
k chybě komunikace. Možnost opakovaného vytáčení při chybě komunikace je ve výchozím nastavení
konfigurována výrobcem na hodnotu Zapnuto.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Chyba komunikace opakovaného vytáčení. a pak

stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

76

Kapitola 6 Fax

CSWW