HP LaserJet 3055 All in One Printer - Nastavení záhlaví faxu

background image

Nastavení záhlaví faxu

Nastavení záhlaví faxu

Chcete-li nastavit nebo změnit informace uváděné v záhlaví faxu, postupujte podle následujících
pokynů. Nápovědu k zadávání různých typů informací naleznete v části

Zadání textu z ovládacího

panelu

.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a potom stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Záhlaví faxu a potom stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo faxu. Potom stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název společnosti. Potom stiskněte tlačítko .

Poznámka

Maximální počet znaků, které lze zadat pro číslo faxu, je 20. Maximální počet znaků,

které lze zadat pro název společnosti, je 40.

CSWW

Základní faxové funkce a úlohy

67