HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ruční opakování vytáčení

background image

Ruční opakování vytáčení

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na
skleněnou desku skeneru.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Opakovat volbu

.

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud jsou stránky, které chcete odeslat, vloženy v automatickém

podavači dokumentů, automaticky se zahájí faxování.

4.

Pokud čidlo automatického podavače dokumentů na zařízení detekuje, že v podavači není vložen
žádný dokument, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva Odeslat ze skla? 1=Ano
2=Ne
. Pokud odesíláte fax ze skleněné desky skeneru, vyberte stisknutím tlačítka

1

možnost

ANO a pak stiskněte tlačítko .

Po stisknutí tlačítka se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Vložte stránku:X Stiskněte

.

5.

Pokud jste již umístili dokument na sklo skeneru, stiskněte tlačítko (nebo umístěte dokument na
sklo skeneru a pak teprve stiskněte tlačítko ).

Po naskenování stránky se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Další stranu? 1=Ano
2=Ne
.

6.

Pokud budete chtít skenovat více stránek, zvolte stisknutím tlačítka

1

položku ANO a opakujte pro

jednotlivé stránky faxové úlohy krok 5.

-nebo-

Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka

2

možnost NE.

Zařízení odešle fax na znovu vytáčené číslo. Je-li číslo obsazené nebo neodpovídá, bude zařízení
opakovat vytáčení tohoto čísla podle aktuálního nastavení opakovaného vytáčení. Pokud všechny
pokusy o opětovné vytočení selžou, zařízení aktualizuje protokol činnosti faxu přidáním záznamu o
chybě.

72

Kapitola 6 Fax

CSWW