HP LaserJet 3055 All in One Printer - Použití ručního vytáčení

background image

Použití ručního vytáčení

Za normálních okolností zařízení zahájí vytáčení po stisknutí tlačítka

Spustit fax

. V některých případech

však může být žádoucí vytáčet jednotlivé číslice přímo v okamžiku, kdy je stisknete. Pokud například
účtujete fax přes volací kartu, je obvykle třeba vytočit číslo faxu, počkat na přijímací tón telekomunikační
společnosti a poté zadat číslo volací karty. Při mezinárodním volání je v některých případech třeba
vytočit část čísla, počkat na oznamovací tón a až poté pokračovat ve vytáčení.

Použití ručního vytáčení při faxování z automatického podavače dokumentů (ADF)

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Spustit fax

.

3.

Začněte s vytáčením.

Poznámka

Po stisknutí tlačítka zařízení vždy vytočí příslušné číslo. Díky tomu lze před

pokračováním ve volání počkat na pauzy, oznamovací tón, mezinárodní přístupový tón nebo
tón přijetí volací karty.

Použití ručního vytáčení při faxování ze skleněné desky skeneru (HP LaserJet 3050/3052/3055

vše v jednom)

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Spustit fax

.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí následující zpráva: Odeslat ze skla? 1=Ano 2=Ne.

2.

Stisknutím tlačítka

1

zvolte položku ANO. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí následující

zpráva: Vložte stránku:X Stiskněte , kde X je číslo stránky.

3.

Položte stránku, kterou chcete odfaxovat, na skleněnou desku skeneru lícem dolů a stisknutím
tlačítka ji naskenujte do paměti. Po naskenování stránky se na displeji ovládacího panelu
zařízení zobrazí následující zpráva: Další stranu? 1=Ano 2=Ne.

4.

Pokud budete chtít skenovat více stránek, zvolte stisknutím tlačítka

1

položku ANO a opakujte pro

jednotlivé stránky faxové úlohy krok 3.

-nebo-

Po dokončení zvolte stisknutím tlačítka

2

možnost NE a přejděte k dalšímu kroku.

5.

Po naskenování všech stránek do paměti začněte vytáčet číslo. Po stisknutí tlačítka zařízení vždy
vytočí příslušné číslo. Díky tomu lze před pokračováním ve volání počkat na pauzy, oznamovací
tón, mezinárodní přístupový tón nebo tón přijetí volací karty.

CSWW

Základní faxové funkce a úlohy

71