HP LaserJet 3055 All in One Printer - Blokování a odblokování čísel faxu

background image

Blokování a odblokování čísel faxu

Pokud existují lidé nebo společnosti, od nichž nechcete faxy přijímat, můžete pomocí ovládacího panelu
zablokovat až 30 faxových čísel. Pokud vám někdo odešle fax z blokovaného faxového čísla, zařízení
zobrazí na displeji ovládacího panelu zprávu o blokování čísla a fax nebude vytisknut ani uložen do
paměti. Faxy z blokovaných faxových čísel se objeví v protokolu činností faxu s označením
„odstraněno“. Blokovaná faxová čísla lze odblokovat po jednom nebo všechna současně.

Poznámka

Odesílatel blokovaného faxu není upozorněn, že příjem faxu selhal.

Chcete-li vytisknout seznam čísel, která jste zablokovali, postupujte podle pokynů v části

Tisk seznamu

blokovaných faxů

. Postup pro tisk protokolu činností faxu je uveden v části

Tisku protokolu činností

faxu

.

Blokování a odblokování čísel faxu

Chcete-li zablokovat nebo odblokovat faxová čísla pomocí ovládacího panelu, postupujte podle
následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Blokovat faxy a pak stiskněte tlačítko .

5.

Chcete-li zablokovat faxové číslo, vyberte pomocí tlačítek

<

a

>

položku Přidat položku a pak

stiskněte tlačítko . Zadejte faxové číslo přesně v té podobě, v jaké je uvedeno v hlavičce (včetně
mezer), a stiskněte tlačítko . Zadejte název blokovaného čísla a stiskněte tlačítko .

Chcete-li odblokovat jediné faxové číslo, vyberte pomocí tlačítek

<

a

>

položku Odstranit

položku a pak stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte číslo faxu, které chcete odstranit,

a stisknutím tlačítka odstranění potvrďte.

-nebo-

Chcete-li odblokovat všechna faxová čísla, vyberte pomocí tlačítek

<

a

>

položku Vymazat vše a

potom stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.

78

Kapitola 6 Fax

CSWW