HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna nastavení protokolu V.34

background image

Změna nastavení protokolu V.34

V.34 je modemový protokol, který zařízení používá k odesílání faxů. Jedná se o celosvětový standard
platný pro plně duplexní odesílání a příjem dat pomocí modemu přes telefonní linky při max. rychlosti
33 600 bitů za sekundu (bps). Výchozí výrobcem nastavená hodnota protokolu V.34 je Zapnuto.

Nastavení protokolu V.34 byste měli změnit pouze tehdy, pokud při odesílání nebo příjmu faxu z určitého
zařízení dochází k problémům. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné, pokud se snažíte odeslat
nebo přijmout fax přes oceán nebo prostřednictvím satelitního telefonního spojení.

Změna nastavení protokolu V.34

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Všechny faxy a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost V.34 a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

CSWW

Rozšířené faxové funkce a úlohy

91