HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstranění voleb skupinového vytáčení

background image

Odstranění voleb skupinového vytáčení

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

82

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení skupiny a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Odstranit skupinu a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo volby skupinového vytáčení, kterou chcete odstranit.
Potom stiskněte tlačítko .

7.

Stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.