HP LaserJet 3055 All in One Printer - Používání předávání faxů dál

background image

Používání předávání faxů dál

Zařízení lze nastavit tak, aby přijímané faxy předávalo dál na jiné číslo faxu. Zařízení přijme příchozí
fax do paměti. Pak se spojí se zadaným faxovým číslem a odešle přijatý fax. Nepodaří-li se fax předat
dál z důvodu chyby (je-li například volané číslo obsazeno) a jsou-li neúspěšné i opakované pokusy o
vytočení čísla, zařízení fax vytiskne.

Pokud při přijímání faxu, který má být předán dál, dojde místo v paměti, ukončí zařízení příjem faxu a
předá dál pouze stránky a části stránek, které již byly přijaty do paměti.

Při použití této funkce musí faxy přijímat zařízení (nikoli počítač) a je třeba nastavit režim odpovídání
Automaticky (viz

Nastavení režimu odpovídání

).

Použití předávání faxů dál

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Přesměrovat fax a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítka

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte .

6.

Pokud zapnete funkci předávání faxů dál, zadejte pomocí alfanumerických tlačítek faxové číslo,
na které se má fax odeslat, a stisknutím tlačítka výběr uložte.