HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstranění faxů z paměti

background image

Odstranění faxů z paměti

Tento postup použijte pouze v případě, že k zařízení mají přístup i jiné osoby, které by se mohly pokusit
znovu vytisknout faxy s důvěrnými informacemi uložené v paměti.

UPOZORNĚNÍ

Kromě vymazání paměti pro opakovaný tisk tento postup smaže také všechny

právě odesílané faxy, neodeslané faxy čekající na opakované vytočení čísla, faxy, jejichž
odeslání je naplánováno na pozdější dobu, a faxy, které nebyly vytištěny ani předány dále.

Odstranění faxů z paměti

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Jedním stisknutím tlačítka

>

zobrazte Funkce faxu a poté stiskněte .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Smazat uložené faxy a pak stiskněte .

4.

Stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.

88

Kapitola 6 Fax

CSWW