HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisku protokolu činností faxu

background image

Tisku protokolu činností faxu

Protokol činností faxu obsahuje chronologicky uspořádaný seznam posledních 40 přijatých, odeslaných
a odstraněných faxů spolu s informacemi o chybách, k nimž při zpracování těchto faxů došlo. Protokol
činností faxu obsahuje následující informace:

všechny faxy přijaté zařízením,

všechny faxy odeslané pomocí ovládacího panelu,

všechny faxy odeslané pomocí ovladače faxového softwaru.

Postup při tisku protokolu činností faxu

Chcete-li vytisknout protokol činností faxu, postupujte následujícím způsobem:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Protokol činnosti faxu a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Vytisknout protokol ihned. Zařízení ukončí režim
nastavení v nabídce a vytiskne protokol.

Postup při nastavení automatického tisku protokolu činností faxu

Můžete rozhodnout, zda má být protokol faxu automaticky vytištěn vždy po odeslání nebo přijetí 40 faxů.
Výchozí nastavení od výrobce je Zapnuto. Chcete-li nastavit automatický tisk protokolu činností faxu,
postupujte následujícím způsobem:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Protokol činnosti faxu a pak stiskněte tlačítko .

4.

Jedním stisknutím tlačítka

>

zvolte Automatický tisk protokolu a poté stiskněte .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto a pak zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka

.

CSWW

Protokoly a sestavy faxu

93