HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk seznamu blokovaných faxů

background image

Tisk seznamu blokovaných faxů

Tento postup použijte v případě, že chcete vytisknout seznam čísel blokovaných faxů. Informace o
číslech blokovaných faxů naleznete v části

Blokování a odblokování čísel faxu

.

Postup při tisku seznamu blokovaných faxů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Seznam blokovaných faxů a pak stiskněte tlačítko

. Zařízení ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne seznam.