HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk sestavy telefonního seznamu

background image

Tisk sestavy telefonního seznamu

V sestavě telefonního seznamu jsou uvedena čísla faxu přiřazená k rychlým tlačítkům a k volbám
rychlého a skupinového vytáčení.

Postup při tisku sestavy telefonního seznamu

Chcete-li vytisknout sestavu rychlých tlačítek a voleb rychlého a skupinového vytáčení, postupujte podle
následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava telefonního seznamu a pak stiskněte tlačítko

. Zařízení ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne sestavu.