HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk sestavy účtovacích kódů

background image

Tisk sestavy účtovacích kódů

Sestava účtovacích kódů je tištěný seznam všech účtovacích kódů faxu, ve kterém je uveden celkový
počet faxů účtovaných u jednotlivých kódů.

Poznámka

Po vytištění této sestavy dojde k odstranění informací o účtování.

Postup při tisku sestavy účtovacích kódů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Účtovací sestava a pak stiskněte tlačítko . Zařízení

ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne sestavu.

CSWW

Protokoly a sestavy faxu

95