HP LaserJet 3055 All in One Printer - Postup při zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do sestavy faxového volání

background image

Postup při zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do sestavy faxového volání

Chcete-li do sestavy faxového volání zahrnout první stránku jednotlivých faxů, postupujte podle
následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava faxového volání a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Včetně první strany a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a poté zvolenou hodnotu potvrďte

stisknutím tlačítka .