HP LaserJet 3055 All in One Printer - Připojení dalších zařízení k zařízení HP LaserJet 3050/3055 vše v jednom

background image

Připojení dalších zařízení k zařízení HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom

Další zařízení je třeba připojovat v pořadí popsaném v následujících krocích. Výstupní port každého
zařízení je připojen ke vstupnímu portu dalšího zařízení, tzn. vytvoříte „řetězec“ zařízení. Pokud
nechcete připojovat dané zařízení, přeskočte krok, který připojování vysvětluje, a pokračujte dalším
zařízením.

Poznámka

Nepřipojujte k telefonní lince více než tři zařízení.

1.

Odpojte všechna zařízení, která chcete připojovat, z elektrické sítě.

2.

Pokud jste ještě zařízení nepřipojili k telefonní lince, přečtěte si před pokračováním informace v
části

Připojení zařízení k telefonní lince (HP LaserJet 3050/3055 vše v jednom)

. Zařízení by již

mělo být připojeno do telefonní zásuvky.

3.

Na zadní straně zařízení naleznete porty faxu.

4.

Vyjměte plastovou krytku z „telefonního“ portu (tento port je označen ikonou telefonu).

CSWW

Připojení dalších zařízení

109

background image

5.

Chcete-li připojit interní nebo externí modem počítače, připojte jeden konec telefonního kabelu
k „telefonnímu“ portu zařízení (tento port je označen ikonou telefonu). Druhý konec kabelu připojte
k „linkovému“ portu modemu.

Poznámka

Některé modemy mají druhý „linkový“ port pro připojení k vyhrazené hlasové

lince. Pokud má používaný modem dva „linkové“ porty, zjistěte z dokumentace k modemu,
ke kterému „linkovému“ portu je třeba kabel připojit.

6.

Chcete-li připojit identifikátor volajícího, připojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího
zařízení. Druhý konec telefonního kabelu připojte k „linkovému“ portu identifikátoru volajícího.

7.

Chcete-li připojit záznamník, zapojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího zařízení.
Druhý konec telefonního kabelu připojte k „linkovému“ portu záznamníku.

110

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

8.

Chcete-li připojit telefon, zapojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího zařízení. Druhý
konec telefonního kabelu připojte k „linkovému“ portu telefonu.

9.

Po připojení všech dalších zařízení zapojte všechna zařízení opět do sítě.

CSWW

Připojení dalších zařízení

111