HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna způsobů vyzvánění (charakteristické vyzvánění)

background image

Změna způsobů vyzvánění (charakteristické vyzvánění)

Službu různých způsobů vyzvánění (nazývanou také charakteristické vyzvánění) poskytují některé
místní telekomunikační společnosti. Tato služba umožňuje používat u jediné telefonní linky více
telefonních čísel. Každé telefonní číslo má jedinečný způsob vyzvánění. Díky tomu lze odpovídat pouze
na telefonní hovory a odpovědi na faxová volání ponechat na zařízení.

Pokud si u telekomunikační společnosti objednáte službu různých způsobů vyzvánění, je třeba zařízení
nastavit tak, aby odpovídalo na správný způsob vyzvánění. Různé způsoby vyzvánění nejsou
podporovány ve všech zemích/oblastech. Chcete-li zjistit, zda je tato služba k dispozici ve vaší zemi/
oblasti, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Poznámka

Změníte-li toto nastavení na jinou než výchozí hodnotu (Všechna vyzvánění), aniž

byste měli zavedenu službu různých způsobů vyzvánění, můžete tím zařízení znemožnit příjem
faxů.

Používají se následující nastavení:

Všechna vyzvánění: Zařízení odpovídá na všechna volání na telefonní lince.

Jeden: Zařízení odpovídá na všechna volání s jedním zazvoněním.

Dvě: Zařízení odpovídá na všechna volání se dvěma zazvoněními.

Tři: Zařízení odpovídá na všechna volání s třemi zazvoněními.

Dvě&tři: Zařízení odpovídá na všechna volání se dvěma a třemi zazvoněními.

Změna způsobů vyzvánění pro příjem volání

Chcete-li změnit režim odpovídání, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Typ vyzvánění odpovědi a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte požadovaný způsob vyzvánění a stiskněte tlačítko .

6.

Po dokončení instalace zařízení požádejte jiného telefonního účastníka, aby vám odeslal fax. Tím
ověříte, že služba různých způsobů vyzvánění funguje správně.

CSWW

Další způsoby nastavení faxu

101