HP LaserJet 3055 All in One Printer - Nastavení počtu zazvonění

background image

Nastavení počtu zazvonění

Chcete-li nastavit nebo změnit počet zazvonění, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Odpoví zazvoněním a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte počet zazvonění. Potom stiskněte tlačítko .

102

Kapitola 6 Fax

CSWW