HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna nastavení počtu zazvonění

background image

Změna nastavení počtu zazvonění

Je-li nastaven režim odpovídání Automaticky, určuje nastavení počtu zazvonění v zařízení, po kolika
zazvoněních telefonu zařízení odpoví na příchozí volání.

Je-li zařízení připojeno k lince určené k příjmu faxu i telefonních hovorů (sdílená linka) a vybavené
telefonním záznamníkem, může být v některých případech nutné počet zazvonění změnit. Počet
zazvonění musí být u zařízení vyšší než u telefonního záznamníku. Díky tomu může telefonní
záznamník v případě telefonního volání odpovědět na příchozí hovor a zaznamenat zprávu. Na hovor
tak odpoví nejdříve telefonní záznamník. Detekuje-li zařízení v příchozím hovoru faxové signály,
automaticky hovor převezme.

Výchozí nastavení počtu vyzvánění je 5 pro USA a Kanadu a 2 pro všechny ostatní země/oblasti.