HP LaserJet 3055 All in One Printer - Připojení zařízení k telefonní lince (HP LaserJet 3050/3055 vše v jednom)

background image

Připojení zařízení k telefonní lince (HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom)

Připojení zařízení k zásuvce se dvěma telefonními linkami

Pomocí těchto kroků připojíte zařízení k jedné telefonní zásuvce nebo k zásuvce s rozdělovačem linky
v případě, že máte vyhrazenou linku pro faxová volání a samostatnou linku pro hlasová volání.

1.

Pokud je do telefonní zásuvky připojen telefonní kabel, odpojte ho a odložte stranou.

2.

Jestliže nemáte telefonní zásuvku s integrovaným rozdělovačem linky, připojte do telefonní
zásuvky externí dvoulinkový rozdělovač (nedodává se se zařízeními HP LaserJet all-in-one).

Poznámka

K dispozici jsou dva druhy rozdělovačů: Paralelní rozdělovače (nazývané také

rozdělovače typu T) poskytují dvě telefonní přípojky ze zásuvky s jedním telefonním číslem;
dvoulinkové rozdělovače poskytují dvě telefonní přípojky ze zásuvky se dvěma různými
telefonními čísly.

Poznámka

S tímto zařízením nejsou kompatibilní všechny rozdělovače linek. Používání

rozdělovačů linek navíc není podporováno ve všech zemích/oblastech.

3.

Na zadní straně zařízení naleznete porty faxu.

4.

Jeden konec faxového kabelu, který je součástí dodávky, připojte do „linkového“ portu zařízení

(tento port je označen ikonou

).

Poznámka

Aby zařízení fungovalo správně, je třeba použít faxový kabel, který byl dodán

se zařízením.

5.

Druhý konec faxového kabelu připojte do zásuvky na faxové straně rozdělovače linky.

CSWW

Další způsoby nastavení faxu

105

background image

Poznámka

Pokud nevíte, která strana rozdělovač linky je pro faxové číslo, připojte k jedné

zásuvce rozdělovače linky telefon a vytočte faxové číslo. Pokud se ozve obsazovací tón, je
telefon připojen k faxové straně rozdělovače linky. Jestliže se ozve vyzváněcí tón, je telefon
připojen k telefonní straně rozdělovače linky.

Pokud chcete k telefonní lince připojit další zařízení (například telefon, telefonní záznamník nebo
identifikátor volajícího), postupujte podle pokynů v části

Připojení dalších zařízení

.

Jestliže žádná další zařízení připojovat nechcete, postupujte podle pokynů v části

Zadání nastavení

faxu

.