HP LaserJet 3055 All in One Printer - Příjem faxů oznámených faxovými tóny

background image

Příjem faxů oznámených faxovými tóny

Pokud přijímáte telefonní i faxová volání na stejné telefonní lince a po zdvihnutí sluchátka uslyšíte faxové
signály, můžete začít přijímat fax dvěma způsoby:

Jestliže se nacházíte v blízkosti zařízení, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko

Spustit fax

.

Jestliže zvednete sluchátko telefonu připojeného k lince (společná linka) a uslyšíte faxové signály,
mělo by zařízení přijmout volání automaticky. V opačném případě stiskněte na číselníku telefonu
postupně tlačítka 1-2-3 (pouze v režimu tónového vytáčení), poslechem zkontrolujte, zda se
ozývají tóny faxového přenosu, a potom zavěste.

Poznámka

Chcete-li použít druhý způsob, musí být v nastavení společné linky zadána

možnost ANO. Jestliže chcete nastavení zkontrolovat nebo změnit, postupujte podle pokynů
uvedených v části

Nastavení společných telefonních linek pro příjem faxů

.