HP LaserJet 3055 All in One Printer - Příjem faxů na sdílené telefonní lince

background image

Příjem faxů na sdílené telefonní lince

Faxy lze přijímat přímo do zařízení nebo do počítače. Obecně platí, že na příchozí faxy odpovídá
zařízení automaticky. Změníte-li však další zařízení připojená ke stejné telefonní lince, ke které je
připojeno toto zařízení, je třeba změnit způsob, jakým bude zařízení reagovat na příchozí faxy. Další
informace naleznete v části

Nastavení režimu odpovídání

.

Pokyny v této části popisují správu faxů směrovaných na zařízení.