HP LaserJet 3055 All in One Printer - Další způsoby nastavení faxu

background image

Další způsoby nastavení faxu

Faxy lze přijímat přímo do zařízení nebo do počítače. Obecně platí, že na příchozí faxy odpovídá
zařízení automaticky. Změníte-li však další zařízení připojená ke stejné telefonní lince, ke které je
připojeno toto zařízení, je třeba změnit způsob, jakým bude zařízení reagovat na příchozí faxy. Další
informace naleznete v části

Nastavení režimu odpovídání

.

Pokyny v této části popisují správu faxů směrovaných na zařízení.