HP LaserJet 3055 All in One Printer - Fax

background image

Fax

Základní faxové funkce a úlohy

Rozšířené faxové funkce a úlohy

Protokoly a sestavy faxu

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

Další způsoby nastavení faxu

Připojení dalších zařízení

Poznámka

Mnoho z funkcí popsaných v této kapitole lze také provést pomocí softwaru

HP ToolboxFX. Pokyny k používání softwaru HP ToolboxFX naleznete v nápovědě online
softwaru HP ToolboxFX.

CSWW

65