HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tabulky výstražných a varovných zpráv

background image

Tabulky výstražných a varovných zpráv

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

10.0000 Chyba spotř. mat.

Tisková kazeta není správně nainstalována.

1.

Nainstalujte tiskovou kazetu znovu.

2.

Vypněte a zapněte zařízení.

3.

Pokud potíže nejsou vyřešeny, vyměňte
tiskovou kazetu.

Dokum. neodeslán

Zařízení neprovedlo skenování žádných
stránek ani nepřijalo žádné stránky z
počítače k odeslání faxu.

Zkuste fax odeslat znovu.

Fax je zaneprázdněn. Odeslání zrušeno.

Faxová linka, na kterou jste fax odesílali, byla
obsazená. Zařízení stornovalo odesílání
faxu.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda
je cílové faxové zařízení zapnuto a
připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové
číslo.

Zkontrolujte, zda je povolena možnost V
případe zaneprázdnění opakujte
vytáčení.
.

Stisknutím tlačítka

Spustit fax

zkontrolujte,

zda je na lince oznamovací tón.

Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně:
Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte
telefon a zavolejte z něj.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky a zkuste fax odeslat znovu.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

CSWW

Zprávy ovládacího panelu

323

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Fax je zaneprázdněn. Opakovat volbu

Faxová linka, na kterou jste fax odesílali, byla
obsazená. Zařízení automaticky znovu vytáčí
linku, která byla obsazená. Další informace
naleznete v části

Změna nastavení

opakovaného vytáčení

.

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda
je cílové faxové zařízení zapnuto a
připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové
číslo.

Stisknutím tlačítka

Spustit fax

zkontrolujte,

zda je na lince oznamovací tón.

Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně:
Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte
telefon a zavolejte z něj.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky a zkuste fax odeslat znovu.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Fax nepřijímá. Odeslání zrušeno

Selhalo opětovné vytáčení faxového čísla
nebo byla možnost „Opakování při
nereagování volané“ stanice vypnuta.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda
je cílové faxové zařízení zapnuto a
připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové
číslo.

Zkontrolujte, zda je povolena možnost
opakovaného vytáčení.

Odpojte telefonní kabel ze zařízení i ze
zásuvky a znovu ho zapojte.

Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky,
zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Fax nepřijímá. Opakovat volbu

Faxová linka příjemce neodpovídá. Zařízení
se po několika minutách pokusí o další
vytáčení.

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda
je cílové faxové zařízení zapnuto a
připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové
číslo.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

324

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Pokud zařízení stále provádí opakované
vytáčení, odpojte telefonní kabel zařízení ze
zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj
zavolat.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Fax nerozpoznán

Zařízení odpovědělo na příchozí volání, ale
nerozpoznalo, že volá faxové zařízení.

Pokuste se znovu přijmout fax do zařízení.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Fax odložen - paměť odesl. plná

Paměť faxu je plná.

Zrušte fax stisknutím tlačítka

nebo

Zrušit

.

Odešlete fax znovu. Pokud k chybě dojde
znovu, pravděpodobně budete muset fax
odeslat po částech.

Funkci Přizpůsobit na stránku lze použít
jen na ploše skeneru

Funkce zmenšení či zvětšení kopie
(označovaná jako Přizpůsobit na stránku) se
týká pouze kopií skenovaných z desky
skeneru.

Použijte desku skeneru nebo vyberte jiné
nastavení zmenšení/zvětšení.

Chyba komunikace

Mezi zařízením a odesílatelem nebo
příjemcem došlo k chybě faxové
komunikace.

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení.
Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky,
zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.
Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Chyba modulu - stiskněte

V zařízení došlo k vnitřní chybě komunikace. Toto je pouze varovná zpráva. Může být

ovlivněn výstup úlohy.

Chyba odesl. faxu

Při pokusu o odeslání faxu došlo k chybě.

Zkuste fax odeslat znovu.

Zkuste fax odeslat na jiné faxové číslo.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

CSWW

Zprávy ovládacího panelu

325

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka

Spustit fax

zkontrolujte,

zda je na lince oznamovací tón.

Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně
zapojen: Odpojte ho a znovu zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel
dodávaný se zařízením.

Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně:
Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte
telefon a zavolejte z něj.

Připojte zařízení k jiné telefonní lince.

Změňte výchozí nastavení rozlišení faxu z
hodnoty Jemné na hodnotu Standardní.
Další informace naleznete v části

Změna

nastavení rozlišení

.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Chyba příj. faxu

Při pokusu o příjem faxu došlo k chybě.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.

Zkuste poslat fax zpět odesílateli nebo na jiné
faxové zařízení.

Stisknutím tlačítka

Spustit fax

zkontrolujte,

zda je na lince oznamovací tón.

Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně
zapojen: Odpojte ho a znovu zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel
dodávaný se zařízením.

Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně:
Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte
telefon a zavolejte z něj.

Vypněte režim oprav chyb (ECM) a vypněte
protokol V.34. Požádejte odesílatele, aby fax
odeslal znovu. Viz části

Nastavení opravy

chyb ve faxech

a

Změna nastavení protokolu

V.34

.

Připojte zařízení k jiné telefonní lince.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Chyba skenování Nelze se připojit

Zařízení nemůže přenést naskenovaná data
do počítače.

Zkontrolujte, zda není připojovací kabel
odpojený nebo poškozený. V případě potřeby
kabel vyměňte a zkuste znovu skenovat.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

326

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Chyba zařízení. [

] - pokračovat

V zařízení došlo k vnitřní chybě komunikace. Toto je pouze varovná zpráva. Může být

ovlivněn výstup úlohy.

Kopír. zrušeno. Prázdný dokument

Při podávání stránek z podavače ADF byla
aktuální úloha zrušena stisknutím tlačítka

Zrušit

. Proces zrušení automaticky

neodstranil média z podavače ADF.

Odstraňte uvíznuté médium. Viz část

Uvíznutí v automatickém podavači
dokumentů

. Potom odstraňte média ze

zásobníku ADF a začněte znovu.

Málo pam. 1 kop. Stiskěte [Zrušit]

Zařízení dokončilo kopírování jedné kopie.
Zbývající kopie byly zrušeny, protože v
zařízení je nedostatek paměti.

Chybu odstraňte stisknutím tlačítka

Zrušit

.

Rozdělte úlohu na menší úlohy, které
obsahují méně stránek.

Málo paměti. Opakujte akci.

V zařízení není dostatek paměti k zahájení
nové úlohy.

Před zahájením nové úlohy počkejte, až bude
dokončena aktuální úloha.

Málo paměti. Tisk jen 1 kop.

V zařízení není dostatek paměti k dokončení
úlohy kopírování s kompletováním.

Rozdělte úlohu na menší úlohy, které
obsahují méně stránek.

Nastavení vymazána

Zařízení vymazalo nastavení úlohy.

Zadejte znovu příslušná nastavení úlohy.

Nedostatek paměti. Stiskněte tlačítko

Paměť zařízení byla téměř celá zaplněna.

Nechejte zařízení dokončit úlohu nebo úlohu
zrušte stisknutím tlačítka

.

Není oznam. tón

Zařízení nemůže rozpoznat oznamovací tón. Stisknutím tlačítka

Spustit fax

zkontrolujte,

zda je na lince oznamovací tón.

Odpojte telefonní kabel ze zařízení i ze
zásuvky a znovu ho zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel
dodávaný se zařízením.

Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky,
zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky
jiné telefonní linky. Další informace naleznete
v části

Změna detekce oznamovacího tónu

.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Neodebírá se papír

- pokračovat

V zařízení došlo k chybě při zavádění média. Zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním

zásobníku vložena dostatečně daleko.
Zkontrolujte, zda je v zásobníku 2
(HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)
vodítko délky papíru ve správné pozici pro
používaná média.

Vložte média znovu do vstupního zásobníku
a stisknutím tlačítka

pokračujte v úloze.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

CSWW

Zprávy ovládacího panelu

327

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Neplatné datum

Bylo zadáno neplatné datum, například 35.
června.

Zadejte datum znovu.

Neplatné zadání

Neplatná data nebo odezva

Opravte záznam

Neplatný ovladač Stiskněte tlačítko

Používáte nesprávný ovladač tiskárny.

Vyberte ovladač, který je vhodný pro toto
zařízení.

Odeslání zrušeno. Prázdný dokument

Při podávání stránek z podavače ADF byla
aktuální úloha zrušena stisknutím tlačítka

Zrušit

. Proces zrušení automaticky

neodstranil média z podavače ADF.

Odstraňte uvíznuté médium. Viz část

Uvíznutí v automatickém podavači
dokumentů

. Potom odstraňte média ze

zásobníku ADF a začněte znovu.

Otev. dvířka ADF

Víko podavače ADF je otevřené nebo senzor
pracuje chybně.

Zkontrolujte, zda je víko podavače ADF
zavřené.

Vyjměte podavač ADF a znovu ho
nainstalujte.

Pokud je zpráva stále zobrazena, vypněte
zařízení hlavním vypínačem, počkejte
nejméně 30 sekund, pak zařízení znovu
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Zkuste zařízení zapojit do jiného zdroje
napájení.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Paměť faxu je plná. Odeslání se ruší.

Během faxové úlohy došlo k zaplnění paměti.
Má-li faxová úloha pracovat správně, musí
být všechny stránky faxu v paměti. Byly
odeslány pouze stránky, které se vešly do
paměti.

Vytiskněte všechny přijaté faxy nebo
počkejte, až budou všechny čekající faxy
odeslány.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.

Zrušte všechny faxové úlohy nebo odstraňte
všechny faxy z paměti. Další informace
naleznete v části

Odstranění faxů z paměti

.

Paměť faxu je plná. Ruší se příjem.

Během přenosu faxu se v zařízení vyčerpala
volná paměť. Vytisknou se pouze stránky,
které se vešly do paměti.

Vytiskněte všechny faxy a požádejte
odesílatele, aby fax poslal znovu. Zrušte
všechny faxové úlohy nebo odstraňte
všechny faxy z paměti. Další informace
naleznete v části

Odstranění faxů z paměti

.

Poznámka: Přidáním paměti DIMM (pouze
HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) se
tento problém nevyřeší.

Používá se neautorizovaný materiál/
Neautorizovaná černá (potvrďte
stisknutím tlačítka [

]

Byl nainstalován nový spotřební materiál,
který nevyrobila společnost HP. Tato zpráva
se přestane zobrazovat, až nainstalujete
spotřební materiál společnosti HP nebo až
stisknete tlačítko

.

Jste-li přesvědčeni, že jste zakoupili
spotřební materiál společnosti HP, obraťte se
na horkou linku společnosti HP pro podvody
na čísle <místní číslo>. Na servis nebo
opravy vyžadované v důsledku použití
spotřebního materiálu od jiných dodavatelů
než od společnosti HP se nevztahuje záruka
společnosti HP.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

328

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Chcete-li pokračovat v tisku, stiskněte
tlačítko

. První čekající úloha bude

zrušena.

Skener je vyhrazen pro skenování z
počítače

Zařízení je používáno počítačem ke
skenování.

Počkejte, až skenování skončí, zrušte
skenování ze softwaru v počítači nebo
stiskněte tlačítko

Zrušit

.

Skenov. zrušeno. Prázdný dokument

Při podávání stránek z podavače ADF byla
aktuální úloha zrušena stisknutím tlačítka

Zrušit

. Proces zrušení automaticky

neodstranil média z podavače ADF.

Odstraňte uvíznuté médium. Viz část

Uvíznutí v automatickém podavači
dokumentů

. Potom odstraňte média ze

zásobníku ADF a začněte znovu.

Stránka je příliš složitá

- pokračovat

Zařízení nemohlo aktuální stránku
vytisknout, protože je příliš složitá.

Zprávu odstraňte stisknutím tlačítka

.

Nechejte zařízení dokončit úlohu nebo úlohu
zrušte stisknutím tlačítka

Zrušit

.

Uvíznutí dokumentu v podavači.
Odstraňte uvíznutí a znovu vložte
dokument.

V zásobníku ADF uvízla část média.

Otevřete výstupní dvířka pro dokumenty,
odstraňte uvíznutá média, zavřete dvířka a
znovu vložte papír do zásobníku ADF.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Uvíznutí papíru (oblast)

Zařízení zjistilo uvíznutí média v jedné z
těchto oblastí: zásobník 1, zásobník 2,
volitelný zásobník 3, registrační oblast,
fixační jednotka.

Odstraňte uvíznutí z oblasti označené v
ovládacím panelu zařízení a poté postupujte
posle pokynů na ovládacím panelu. Další
informace naleznete v části

Odstranění

uvíznutého papíru

.

Ve skupině nesmí být skup. volba

Kód rychlého vytáčení, který jste zadali, je
naprogramovaný pro skupinu. Přidání
skupinového vytáčení do jiného skupinového
vytáčení není povoleno.

Do skupinového vytáčení přidejte rychlá
tlačítka (naprogramovaná pro rychlé vytáčení
jednotlivého čísla) nebo kódy rychlého
vytáčení.

Zařízení je zaneprázdněno. Opakujte
později

Zařízení je právě používáno.

Počkejte, až zařízení dokončí aktuální úlohu.

Zásobník dokumentu nenabírá
dokumenty. Vložte znovu

Médium v podavači ADF nebylo podáno.

Vyjměte média z podavače ADF a znovu je
vložte.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Tabulka 13-1

Výstražné a varovné zprávy (pokračování)

CSWW

Zprávy ovládacího panelu

329